Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Paladyn o innym charakterze


Dodał dnia 15.09.2018 do Dungeons & Dragons. Brak komentarzy.

Trzy warianty paladyna zaprezentowane poniżej stanowią przykłady paladynów o odmiennych charakterach. Każdy z nich postępuje zgodnie ze specyficznym kodeksem postępowania, dostosowanym do konkretnego charakteru. Paladyn wolności jest chaotyczny dobry oraz oddany swobodzie i wolności myśli. Paladyn tyranii jest jego przeciwieństwem, praworządnym złym złoczyńcą chcącym zdominować słabszych od siebie. Paladyn rzezi jest brutalnym czempionem chaosu i zła, który pozostawia po sobie jedynie zgliszcza. (Kiedy używasz tych wersji paladyna, jego standardową odmianę możesz określić jako paladyna honoru, by odróżnić go od jego wariantów.)

Paladyn wolności

Paladyn wolności posiada wszystkie właściwości klasowe paladyna honoru, z wyjątkiem tych opisanych poniżej.

Umiejętności klasowe
Na liście umiejętności klasowych zastąp Dyplomację Blefowaniem.

Aura wolności (zn)
Począwszy od 3. poziomu, paladyn wolności staje się niepodatny na efekty przymusu, a każdy sojusznik znajdujący się w zasięgu 3 metrów od niego zyskuje premię z morale +4 do rzutów obronnych względem nich. W pozostałych aspektach zdolność ta działa jak aura odwagi paladyna honoru, którą zresztą zastępuje.

Rzucanie czarów
Usuń następujące zaklęcia z listy czarów paladyna wolności: magiczny krąg przeciw chaosowi, ochrona przed chaosem, ochrona przed śmiercią, rozproszenie chaosu, wykrycie kłamstw.
Dodaj następujące zaklęcia do listy czarów paladyna wolności: 1 – ochrona przed prawem; 3 – magiczny krąg przeciw prawu; 4 – rozproszenie prawa, swoboda ruchów.

Kodeks postępowania
Paladyn wolności musi posiadać chaotyczny dobry charakter i traci wszystkie zdolności klasowe, jeśli kiedykolwiek dobrowolnie popełni zły czyn. Ponadto, jego kodeks wymaga, by respektował wolność osobistą, pomagał potrzebującym (o ile nie wykorzystują tego do praworządnych lub złych celów) oraz karał tych, którzy zagrażają wolności osobistej lub ją ograniczają.

Sojusznicy
Chociaż paladyn wolności może podróżować z postaciami o dobrym lub neutralnym charakterze, nigdy nie będzie dobrowolnie współpracował ze złymi postaciami (chyba że na swego rodzaju misji pod przykrywką), ani też nie będzie kontynuował znajomości z kimś, kto raz po raz narusza jego kodeks etyczny. Paladyn wolności może przyjmować wyłącznie kompanów, stronników i popleczników, którzy są chaotyczni dobrzy.

Paladyn rzezi

Paladyn rzezi posiada wszystkie właściwości klasowe paladyna honoru, z wyjątkiem tych opisanych poniżej.

Umiejętności klasowe
Na liście umiejętności klasowych zastąp Dyplomację Zastraszaniem.

Aura zła (zw)
Siła aury zła paladyna rzezi (zobacz czar wykrycie zła) jest równa jego poziomowi, podobnie jak aura kapłana złego bóstwa.

Ugodzenie dobra (zn)
Raz dziennie paladyn rzezi może spróbować zniszczyć dobro pojedynczym atakiem wręcz. W innych aspektach zdolność ta jest identyczna ze zdolnością paladyna honoru ugodzenie dobra (włączając w to więcej użyć na wyższych poziomach), którą zresztą zastępuje.

Wykrycie dobra (zc)
Paladyn rzezi może na życzenie rzucić czar wykrycie dobra, a nie wykrycie zła.

Zabójczy dotyk (zn)
Począwszy od 2. poziomu, paladyn rzezi może powodować rany udanym atakiem dotykowym wręcz. Każdego dnia może zadać w sumie obrażenia równe poziomowi paladyna * jego modyfikator z Charyzmy. Cel tej zdolności może wykonać rzut obronny na Wolę (ST 10 + połowa poziomu paladyna + jego modyfikator z Charyzmy), by zmniejszyć obrażenia o połowę.
Opcjonalnie, paladyn rzezi może zużyć część lub całość tej mocy na uleczenie obrażeń nieumarłego stworzenia, tak jak czynią to czary zadawania ran. W innych aspektach zdolność ta jest identyczna ze zdolnością paladyna honoru nakładanie rąk, którą zresztą zastępuje.

Uwrażliwiająca aura (zn)
Począwszy od 3. poziomu, paladyn rzezi emanuje złowrogą aurę, która nakłada karę -1 do Klasy Pancerza na przeciwników znajdujących się w zasięgu 3 metrów od niego. W pozostałych aspektach zdolność ta działa jak aura odwagi paladyna honoru, którą zresztą zastępuje.

Karcenie nieumarłych (zn)
Paladyn rzezi karci nieumarłych zamiast ich odpędzać.

Powodowanie choroby
Paladyn rzezi może dotykiem powodować choroby (jak czar zarażenie) tyle samo razy na tydzień, ile paladyn honoru może użyć swojej zdolności przełamania choroby. (Pierwsza z wymienionych zdolności zastępuje drugą.)

Rzucanie czarów
Zamień standardową listę czarów paladyna poniższymi zaklęciami: 1 – boska łaska, cnota, magiczna broń, ochrona przed dobrem, ochrona przed prawem, odporność, odporność na żywioły, odczytanie magii, przeklęcie wody, przekleństwo, splugawienie oręża, stworzenie wody, wykrycie nieumarłych, wykrycie trucizny, wywoływanie strachu, zadawanie lekkich ran; 2 – ciemność, leczenie lekkich ran, mądrość sowy, niewykrywalny charakter, odporność na energię, opóźnienie działania trucizny, siła byka, splendor orła, zadawanie średnich ran; 3 – głęboka ciemność, leczenie średnich ran, magiczny krąg przeciw dobru, magiczny krąg przeciw prawu, modlitwa, potężniejsza magiczna broń, rozproszenie magii, ślepota/głuchota, uleczenie wierzchowca, zadawanie poważnych ran; 4 – leczenie poważnych ran, nieświęty miecz, rozproszenie dobra, rozproszenie prawa, trucizna, zadawanie krytycznych ran, złamanie zaklęcia..

Kodeks postępowania
Paladyn rzezi musi posiadać chaotyczny zły charakter i traci wszystkie zdolności klasowe, jeśli kiedykolwiek dobrowolnie popełni dobry uczynek. Ponadto, jego kodeks wymaga, by nie szanował żadnych autorytetów, których siła fizyczna nie przewyższa jego własnej, odmawiał pomocy w potrzebie oraz przy każdej okazji siał zniszczenie i śmierć.

Sojusznicy
Chociaż paladyn rzezi może podróżować z postaciami o złym lub neutralnym charakterze, nigdy nie będzie dobrowolnie współpracował z dobrymi postaciami, ani też nie będzie kontynuował znajomości z kimś, kto raz po raz narusza jego kodeks etyczny. Paladyn rzezi może przyjmować wyłącznie kompanów, stronników i popleczników, którzy są chaotyczni źli.

Paladyn tyranii

Paladyn tyranii posiada wszystkie właściwości klasowe paladyna honoru, z wyjątkiem tych opisanych poniżej.

Aura zła (zw)
Siła aury zła paladyna tyranii (zobacz czar wykrycie zła) jest równa jego poziomowi, podobnie jak aura kapłana złego bóstwa.

Ugodzenie dobra (zn)
Raz dziennie paladyn tyranii może spróbować zniszczyć dobro pojedynczym atakiem wręcz. W innych aspektach zdolność ta jest identyczna ze zdolnością paladyna honoru ugodzenie dobra (włączając w to więcej użyć na wyższych poziomach), którą zresztą zastępuje.

Wykrycie dobra (zc)
Paladyn tyranii może na życzenie rzucić czar wykrycie dobra, a nie wykrycie zła.

Zabójczy dotyk (zn)
Począwszy od 2. poziomu, paladyn tyranii może powodować rany udanym atakiem dotykowym wręcz. Każdego dnia może zadać w sumie obrażenia równe poziomowi paladyna * jego modyfikator z Charyzmy. Cel tej zdolności może wykonać rzut obronny na Wolę (ST 10 + połowa poziomu paladyna + jego modyfikator z Charyzmy), by zmniejszyć obrażenia o połowę.
Opcjonalnie, paladyn tyranii może zużyć część lub całość tej mocy na uleczenie obrażeń nieumarłego stworzenia, tak jak czynią to czary zadawania ran. W innych aspektach zdolność ta jest identyczna ze zdolnością paladyna honoru nakładanie rąk, którą zresztą zastępuje.

Aura rozpaczy (zn)
Począwszy od 3. poziomu, paladyn tyranii emanuje złowrogą aurę, która nakłada karę -2 do wszystkich rzutów obronnych na przeciwników znajdujących się w zasięgu 3 metrów od niego. W pozostałych aspektach zdolność ta działa jak aura odwagi paladyna honoru, którą zresztą zastępuje.

Karcenie nieumarłych (zn)
Paladyn tyranii karci nieumarłych zamiast ich odpędzać.

Powodowanie choroby
Paladyn tyranii może dotykiem powodować choroby (jak czar zarażenie) tyle samo razy na tydzień, ile paladyn honoru może użyć swojej zdolności przełamania choroby. (Pierwsza z wymienionych zdolności zastępuje drugą.)

Rzucanie czarów
Zamień standardową listę czarów paladyna poniższymi zaklęciami: 1 – boska łaska, cnota, magiczna broń, ochrona przed chaosem, ochrona przed dobrem, odporność, odporność na żywioły, odczytanie magii, przeklęcie wody, przekleństwo, splugawienie oręża, stworzenie wody, wykrycie nieumarłych, wykrycie trucizny, zadawanie lekkich ran, zagłada; 2 – ciemność, leczenie lekkich ran, mądrość sowy, niewykrywalny charakter, odporność na energię, opóźnienie działania trucizny, siła byka, splendor orła, unieruchomienie osoby, zadawanie średnich ran; 3 – głęboka ciemność, leczenie średnich ran, magiczny krąg przeciw chaosowi, magiczny krąg przeciw dobru, modlitwa, nałożenie klątwy, potężniejsza magiczna broń, rozproszenie magii, ujawnienie kłamstw, uleczenie wierzchowca, zadawanie poważnych ran; 4 – leczenie poważnych ran, nieświęty miecz, rozproszenie dobra, rozproszenie prawa, zadawanie krytycznych ran, zdominowanie osoby, złamanie zaklęcia.

Kodeks postępowania
Paladyn tyranii musi posiadać praworządny zły charakter i traci wszystkie zdolności klasowe, jeśli kiedykolwiek dobrowolnie popełni dobry uczynek. Ponadto, jego kodeks wymaga, by szanował władców (o ile są zdolni do narzucania swoich rządów słabszym od siebie), działać zdyscyplinowanie (nie angażować się w bezsensowne rzezie, utrzymywać kontrolę nad swymi podwładnymi itp.), wspomagać tylko tych, którzy pomogą mu podtrzymać lub podnieść jego status oraz karać sprzeciwiających się władzy (chyba że udowodnią swoją wyższość).

Sojusznicy
Chociaż paladyn tyranii może podróżować z postaciami o złym lub neutralnym charakterze, nigdy nie będzie dobrowolnie współpracował z dobrymi postaciami, ani też nie będzie kontynuował znajomości z kimś, kto raz po raz narusza jego kodeks etyczny. Paladyn tyranii może przyjmować wyłącznie kompanów, stronników i popleczników, którzy są praworządni źli.

Opinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 *