Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Tropiciel, miejski


Dodał dnia 15.09.2018 do Dungeons & Dragons. Brak komentarzy.

Miejski tropiciel grasuje po zdradliwych ulicach miasta, wierząc, że uliczne doświadczenie i kontakty w półświatku utrzymają go przy życiu.

Umiejętności klasowe
Traci Sztukę przetrwania, Wiedzę (natura) i Wiedzę (podziemia). Zyskuje Wiedzę (lokalna), Wyczucie pobudek i Zbieranie informacji.

Preferowany wróg
Za zgodą Mistrza Podziemi, miejski tropiciel może wybrać na swojego preferowanego wroga nie typ stworzenia, a jakąś organizację, np. konkretną gildię złodziei, kupiecką rodzinę lub nawet straż miejską. Premie za preferowanego wroga będą dotyczyć wszystkich członków wybranej organizacji, niezależnie od ich typu lub podtypu.

Śledzenie
Miejski tropiciel nie zyskuje atutu Tropienie na 1. poziomie. Zamiast tego zyskuje atut Śledzenie, który pozwala mu wykorzystywać Zbieranie informacji do wyśledzenia konkretnej (np. zaginionej lub podejrzanej) osoby w pewnej społeczności.

Więź z dziczą
Miejski tropiciel dodaje jedynie połowę swojego poziomu do testów więzi z dziczą, co odzwierciedla jego ograniczone powiązanie z przyrodą.

Zwierzęcy towarzysz
Zwierzęcy towarzysz miejskiego tropiciela nie może być rozmiaru większego niż średni.

Rzucanie czarów
Usuń następujące zaklęcia z listy czarów miejskiego tropiciela: chodzenie po wodzie, drzewny kształt, leśny krok, obcowanie z naturą, rozkazywanie roślinom, rozmawianie z roślinami, rozmawianie ze zwierzętami, unieruchomienie zwierzęcia, wnyki, wykrycie zwierząt lub roślin, wytrzymałość niedźwiedzia, wzrastanie roślin, zauroczenie zwierzęcia, zmniejszenie roślin, zmniejszenie zwierzęcia, zwierzęcy posłaniec.
Dodaj następujące zaklęcia do listy czarów miejskiego tropiciela: 1 – rozumienie języków, wiadomość, wykrycie chaosu/dobra/prawa/zła, wykrycie sekretnych drzwi; 2 – kołatka, splendor orła, wykrycie myśli, zlokalizowanie przedmiotu; 3 – języki, niewidzialność, rozmawianie ze zmarłymi, ujawnienie kłamstw; 4 – prawdziwe widzenie, wierny ogar Mordenkainena, wymiarowa kotwica, zlokalizowanie stworzenia.

Leśny krok
Miejski tropiciel w ogóle nie posiada tej zdolności.

Szybki śledczy (zw)
Począwszy od 8. poziomu, miejski tropiciel może wykonać test Zbierania informacji dotyczący atutu Śledzenie co pół godziny bez ponoszenia zwyczajowej kary -5.

Kamuflaż
Miejski tropiciel w ogóle nie posiada tej zdolności.

Ukrywanie się na widoku (zw)
Miejski tropiciel może użyć tej zdolności na każdym obszarze, naturalnym bądź nie.

Śledzenie [ogólny]

Możesz wyśledzić w społeczności miejsce przebywania osoby zaginionej lub poszukiwanej.

Korzyści
Znalezienie śladu konkretnej osoby lub podążanie nim przez 1 godzinę wymaga testu Zbierania informacji. Ten test musisz wykonywać co godzinę poszukiwań, jak również wtedy, kiedy trop staje się trudniejszy do podążania, np. gdy przenosi się do innej dzielnicy miasta.
ST testów i liczba takowych wymagana do wyśledzenia ofiary zależy od rozmiaru społeczności i innych warunków.

Rozmiar społeczności ST Wymagana liczba testów
Osada, sioło lub wioska 5 1k3
Małe lub duże miasteczko 10 1k4+1
Małe lub duże miasto 15 2k4
Metropolia 20 2k4+2
Warunki Modyfikator ST
Za każde 3 stworzenia w poszukiwanej grupie -1
Za każde 24 godziny od przepadnięcia +1
Poszukiwani zachowują ostrożność +5
Poszukiwani są przedstawicielami głównej rasy w danej społeczności +2
Poszukiwani nie są przedstawicielami głównej ani drugorzędnej rasy w danej społeczności -2

Jeśli nie powiedzie ci się w teście Zbierania informacji, możesz powtórzyć go po 1 godzinie poszukiwań. Mistrz Gry powinien określić wymaganą liczbę testów w sekrecie, abyś nie wiedział, ile czasu ci to zajmie.

Normalnie
Postać bez tego atutu może użyć Zbierania informacji do zdobycia informacji o konkretnej osobie, ale każdy test zajmuje 1k4+1 godzin i nie pozwala to na odnalezienie dokładnego miejsca jej przebywania.

Specjalne
Postać z 5 rangami w Wiedzy (lokalna) zyskuje premię +2 do testów Zbierania informacji podczas korzystania z tego atutu.
Możesz zmniejszyć czas pomiędzy testami Zbierania informacji o połowę (do 30 minut zamiast 1 godziny), ale ponosisz wtedy karę -5 do testów.

Opinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 *