Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Elitarny żołnierz


Dodał dnia 20.07.2019 do Star Wars RPG. Brak komentarzy.

Świetnie wyszkolony żołnierz lub ochroniarz.

Wymagania


Żeby zostać elitarnym żołnierzem, postać musi spełnić następujące wymagania:

Bazowa premia do ataku: +7.

Atuty: Bezpośredni strzał, Biegłość w pancerzu (lekkim), Biegłość w pancerzu (średnim), Sztuki walki I.

Talenty: Co najmniej jeden talent z drzewka Komandosa (żołnierz), Specjalisty broni (żołnierz) lub Specjalisty pancerza (żołnierz).

Poziom Bazowa premia do ataku Właściwości klasowe
1. +1 Opóźnienie obrażeń, premie do obron, talent
2. +2 Redukcja obrażeń 1
3. +3 Talent
4. +4 Redukcja obrażeń 2
5. +5 Talent
6. +6 Redukcja obrażeń 3
7. +7 Talent
8. +8 Redukcja obrażeń 4/td>
9. +9 Talent
10. +10 Redukcja obrażeń 5

Informacje o zasadach gry


Punkty wytrzymałości

Na każdym poziomie elitarny żołnierz zyskuje 1k12 + modyfikator z Kondycji punktów wytrzymałości.

Punkty Mocy

Elitarny żołnierz otrzymuje 6 + połowa poziomu postaci (zaokrąglone w dół) punktów Mocy za każdym razem, kiedy awansuje na wyższy poziom w tej klasie. Wszystkie punkty Moce pozostałe z poprzedniego poziomu zostają utracone.

Właściwości klasowe


Premie do obron

Na 1. poziomie zyskujesz premię z klasy +2 do Refleksu i premię z klasy +4 do Wytrwałości.

Opóźnienie obrażeń

Raz na spotkanie, w reakcji, możesz opóźnić działanie pojedynczego ataku, zdolności lub efektu użytego przeciwko tobie. Nie ponosisz obrażeń ani nie cierpisz innych efektów działania ataku aż do końca twojej następnej tury.

Talenty

Na każdym nieparzystym poziomie (1., 3., 5. itd.) dobierasz talent z dowolnego drzewka przedstawionego poniżej, drzewka Kamuflażu (zwiadowca), drzewka Komandosa (żołnierz) lub drzewka Specjalisty broni (żołnierz). Musisz spełnić jego wymagania (jeśli dotyczy). Żaden talent nie może zostać wybrany więcej niż raz, chyba że jego opis wyraźnie na to zezwala.

Drzewko talentów Mandaloriańskiego wojownika KotOR

Mandaloriańska chwała: Raz na spotkanie, kiedy sprowadzisz przeciwnika do 0 punktów wytrzymałości, zyskujesz premię +5 do następnego testu ataku wykonywanego w tym samym spotkaniu.

Mandaloriańskie natarcie: Raz na spotkanie, w swojej turze, możesz poruszyć się maksymalnie ze swoją szybkości w akcji wolnej przed podjęciem jakiegokolwiek innego działania.

Mandaloriańskie okrucieństwo: Wybierz jedną grupę broni lub broń egzotyczną, w której użyciu jesteś biegły. Raz na spotkanie, kiedy wykonujesz więcej niż jeden atak w rundzie, możesz dodać jedną kość obrażeń do każdego udanego trafienia bronią z wybranej grupy lub wybraną bronią egzotyczną. Możesz dobrać ten talent wielokrotnie, za każdym razem wybierając inny oręż.
Wymagania: Zr 13, biegłość w wybranej grupie broni lub broni egzotycznej.

Opancerzony Mandalorianin: Dodajesz premię do Wytrwałości swojego pancerza jako premię z przedmiotu do redukcji obrażeń wynikającej z klasy elitarnego żołnierza (maksymalnie tyle, ile ynosi wspomniana RO). P0onadto, jeśli miecz świetlny nie ignoruje RO noszonego przez ciebie pancerza (z uwagi np. na splot corthosis lub stop phriku), nie ignoruje on także twojej redukcji obrażeń.
Wymagania: Zr 13, Mandaloriańska chwała, biegłość w noszonym pancerzu.

Drzewko talentów Mistrza broni

Biegłość w wielu atakach (bronie ciężkie): Ilekroć w akcji pełnego ataku wykonujesz wielokrotny atak dowolnym rodzajem broni ciężkiej, ponoszona przez ciebie kara jest zmniejszona o 2.
Możesz dobrać ten talent wielokrotnie, za każdym razem zmniejszając wspomnianą karę o kolejne 2.

Biegłość w wielu atakach (karabiny): Ilekroć w akcji pełnego ataku wykonujesz wielokrotny atak dowolnym rodzajem karabinu, ponoszona przez ciebie kara jest zmniejszona o 2.
Możesz dobrać ten talent wielokrotnie, za każdym razem zmniejszając wspomnianą karę o kolejne 2.

Kontrolowanie ognia: Kara, którą otrzymujesz podczas strzelania w trybie automatycznym lub używania atutu Seryjny ogień maleje do -2. Ponadto, jeśli zablokujesz broń wyłącznie automatyczną, w ogóle nie ponosisz kary do testu ataku.

Opanowanie broni egzotycznych: Jesteś uznawany za biegłego w każdej broni egzotycznej, nawet jeśli nie posiadasz stosownego atutu.

Potężniejsza specjalizacja w broni: Wybierz pojedynczą broń egzotyczną lub jedną z następujących grupy broni, w której użyciu jesteś biegły: bronie proste, bronie ciężkie, karabiny, pistolety, zaawansowane bronie białe. Zyskujesz premię +2 do testów obrażeń wykonywanych tą bronią lub bronią z tej grupy. Powyższa premia kumuluje się z tą zapewnianą przez talent Specjalizacja w broni.
Możesz dobrać ten talent wielokrotnie, za każdym razem wybierając inną broń egzotyczną lub grupę broni.
Wymagania: Potężniejsze skupienie na broni, Skupienie na broni i Specjalizacja w broni dotyczące wybranej broni egzotycznej lub grupy broni.

Potężniejsze skupienie na broni: Wybierz pojedynczą broń egzotyczną lub grupę broni, w której użyciu jesteś biegły. Zyskujesz premię +1 do testów ataku wykonywanych tą bronią lub bronią z tej grupy. Powyższa premia kumuluje się z tą zapewnianą przez atut Skupienie na broni.
Możesz dobrać ten talent wielokrotnie, za każdym razem wybierając inną broń egzotyczną lub grupę broni.
Wymagania: Skupienie na broni dotyczące wybranej broni egzotycznej lub grupy broni.

Potężniejszy dewastujący atak: Wybierz pojedynczą broń egzotyczną lub grupę broni, w której użyciu jesteś biegły. Ilekroć wykonasz udany atak używając tej broni egzotycznej lub broni z tej grupy, podczas określania skutków tego ataku traktujesz próg obrażeń swojego celu jak o 10 punktów niższy niż w rzeczywistości. Zastępuje to efekty działania talentu Dewastujący atak.
Wymagania: Dewastujący atak, Potężniejsze skupienie na broni i Skupienie na broni dotyczące wybranej broni egzotycznej lub grupy broni.

Potężniejszy przebijający atak: Wybierz pojedynczą broń egzotyczną lub grupę broni, w której użyciu jesteś biegły. Ilekroć wykonasz udany atak używając tej broni egzotycznej lub broni z tej grupy, podczas określania skutków tego ataku traktujesz redukcję obrażeń swojego celu jak o 10 punktów niższą niż w rzeczywistości. Zastępuje to efekty działania talentu Przebijający atak.
Wymagania: Przebijający atak, Potężniejsze skupienie na broni i Skupienie na broni dotyczące wybranej broni egzotycznej lub grupy broni.

Redukcja obrażeń

Na 2. poziomie zyskujesz redukcję obrażeń 1, co oznacza, że obrażenia zadawane ci przez każdy atak są zmniejszane o 1.<'p>

Na każdym parzystym poziomie powyżej 2., twoja redukcja obrażeń wzrasta o 1 (do 2 na 4., do 3 na 6. itd.).

Opinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 *