Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

As pilotażu


Dodał dnia 20.07.2019 do Star Wars RPG. Brak komentarzy.

Nadzwyczajny pilot pojazdów.

Wymagania


Żeby zostać asem pilotażu, postać musi spełnić następujące wymagania:

Minimalny poziom bohatera: 7.

Umiejętności wyszkolone: Pilotaż.

Atuty: Walka w pojeździe.

Poziom Bazowa premia do ataku Właściwości klasowe
1. +0 Premie do obron, talent
2. +1 Uniki pojazdowe +1
3. +2 Talent
4. +3 Uniki pojazdowe +2
5. +3 Talent
6. +4 Uniki pojazdowe +3
7. +5 Talent
8. +6 Uniki pojazdowe +4
9. +6 Talent
10. +7 Uniki pojazdowe +5

Informacje o zasadach gry


Punkty wytrzymałości

Na każdym poziomie as pilotażu zyskuje 1k8 + modyfikator z Kondycji punktów wytrzymałości.

Punkty Mocy

As pilotażu otrzymuje 6 + połowa poziomu postaci (zaokrąglone w dół) punktów Mocy za każdym razem, kiedy awansuje na wyższy poziom w tej klasie. Wszystkie punkty Moce pozostałe z poprzedniego poziomu zostają utracone.

Właściwości klasowe


Premie do obron

Na 1. poziomie zyskujesz premię z klasy +4 do Refleksu i premię z klasy +2 do Wytrwałości.

Talenty

Na każdym następnym nieparzystym poziomie (1., 3., 5. itd.) dobierasz talent z dowolnego drzewka przedstawionego poniżej lub drzewka Przestrzennika (łajdak). Musisz spełnić jego wymagania (jeśli dotyczy). Żaden talent nie może zostać wybrany więcej niż raz, chyba że jego opis wyraźnie na to zezwala.

Drzewko talentów Artylerzysty

Szybki spust: Ilekroć wrogi pojazd opuszcza twoje pole lub pole do ciebie przyległe, możesz wykonać pojedynczy atak przeciwko niemu jako atak okazyjny.
Wymagania: Wprawny artylerzysta.

Ściskowy artylerzysta: Kiedy twój pojazd jest zaangażowany w walkę w ścisku, nie ponosisz kary do swoich testów ataku bronią pojazdu, nawet jeśli jesteś pilotem.
Wymagania: Wprawny artylerzysta.

Trafienie systemu: Ilekroć zadasz pojazdowi obrażenia równe lub przekraczające jego próg obrażeń, przesuwasz go o dodatkowy -1 krok wzdłuż ścieżki stanu.
Wymagania: Wprawny artylerzysta.

Wprawny artylerzysta: Zyskujesz premię +1 do testów ataków wykonywanych bronią pojazdu.

Drzewko talentów Asa pilotażu

Na pełnym gazie: Możesz wziąć 10 w teście Pilotażu wykonywanym w celu zwiększenia szybkości pojazdu. Ponadto, kiedy używasz akcji cała naprzód podczas pilotowania pojazdu, porusza się on z 5-krotną szybkością (zamiast 4-krotnej).

Nieuchwytny ściskowiec: Kiedy jesteś zaangażowany w walkę w ścisku, każdy wrogi pilot w tej samej walce ponosi karę -10 do testów ataku, kiedy powiedzie ci się w spornym teście pilotażu.

Nieustępliwy pościg: Możesz rzucać dwukrotnie w każdym teście Pilotażu wykonywanym w celu rozpoczęcia walki w ścisku, zachowując lepszy rezultat.

Uchylanie pojazdowe: Jeśli pilotowany przez ciebie pojazd zostanie trafiony atakiem obszarowym, odnosi połowę obrażeń, kiedy atak trafi. Jeśli wspomniany atak chybi twój pojazd, nie odnosi on żadnych obrażeń.

Utrzymanie stanu: Raz na spotkanie, kiedy pilotowany przez ciebie pojazd odniesie obrażenia równe lub przekraczające jego próg obrażeń, unika przesunięcia w dół wzdłuż ścieżki statusu.

Zygzak: Kiedy walczysz defensywnie jako pilot pojazdu, premia unikowa do jego Refleksu wzrasta do +5, nawet jeśli wykonasz atak.
Wymagania: Uchylanie pojazdowe.

Uniki pojazdowe

Począwszy od 2. poziomu dodajesz premię unikową do Refleksu każdego pilotowanego przez ciebie pojazdu. Wysokość tej premii jest równa połowie twojego poziomu klasowego, zaokrąglając w dół. Każdy stan, który pozbawia cię premii ze Zręczności do Refleksu, pozbawia cię także tej premii unikowej. Ponadto w przeciwieństwie do innych rodzajów premii premie unikowe kumulują się ze sobą.

Opinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 *