Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Załoga


Statek bez załogi daleko by nie popłynął – potrzeba dzielnych mężczyzn i kobiet, by nadać mu odpowiedni kurs i utrzymać w dobrym stanie. Poniżej znajdziesz listę załogantów Tesgira, dzięki którym jednostka, na której się znajdujesz, jeszcze nie zatonęła.

Kontakt do załogi w sprawach wszelakich: radziejewski.andrzej@gmail.com

Andrzej "Tallos" Radziejewski

Główny projektant, budowniczy i kapitan Tesgiru. Urodził się w roku pańskim 1989, a pisaniem o fantastyce zajmuje się od kwietnia 2005 r. Prywatnie niepraktykujący psycholog, praktykujący procesowiec IT i domorosły filozof.

Polecamy