Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Vyar


vyar@interia.pl

Wiedźma, zielarka, kociara, książkoholiczka, nałogowa recenzentka, znana z działalności recenzenckiej na blogu A Safe, Warm Place with Books oraz współpracy z portalem Sztukater.

Myśli


Nie ma jeszcze żadnych myśli.