Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Łowca nagród


Dodał dnia 20.07.2019 do Star Wars RPG. Brak komentarzy.

Ekspert w lokalizowaniu i łapaniu uciekinierów.

Wymagania


Żeby zostać łowcą nagród, postać musi spełnić następujące wymagania:

Minimalny poziom bohatera: 7.

Umiejętności wyszkolone: Przetrwanie.

Talenty: Co najmniej dwa talenty z drzewka Spostrzegawczości (zwiadowca).

Poziom Bazowa premia do ataku Właściwości klasowe
1. +1 Premie do obron, talent
2. +2 Znany wróg +1
3. +3 Talent
4. +4 Znany wróg +2
5. +5 Talent
6. +6 Znany wróg +3
7. +7 Talent
8. +8 Znany wróg +4
9. +9 Talent
10. +10 Znany wróg +5

Informacje o zasadach gry


Punkty wytrzymałości

Na każdym poziomie łowca nagród zyskuje 1k10 + modyfikator z Kondycji punktów wytrzymałości.

Punkty Mocy

Łowca nagród otrzymuje 6 + połowa poziomu postaci (zaokrąglone w dół) punktów Mocy za każdym razem, kiedy awansuje na wyższy poziom w tej klasie. Wszystkie punkty Moce pozostałe z poprzedniego poziomu zostają utracone.

Właściwości klasowe


Premie do obron

Na 1. poziomie zyskujesz premię z klasy +4 do Refleksu i premię z klasy +2 do Wytrwałości.

Talenty

Na 1. i na każdym następnym nieparzystym poziomie (3., 5., 7. itd.) dobierasz talent z dowolnego drzewka przedstawionego poniżej, drzewka Niefartu (łajdak) lub drzewka Spostrzegawczości (zwiadowca). Musisz spełnić jego wymagania (jeśli dotyczy). Żaden talent nie może zostać wybrany więcej niż raz, chyba że jego opis wyraźnie na to zezwala.

Drzewko talentów Łowcy nagród

Znak myśliwego: Jeśli wycelujesz przed wykonaniem ataku dystansowego, przesuwasz cel o -1 krok wzdłuż ścieżki statusu, jeśli atak ten trafi.

Cel myśliwego: Raz na spotkanie, w akcji wolnej, możesz wyznaczyć przeciwnika. Przez resztę spotkania, kiedy powiedzie ci się atak wręcz lub dystansowy przeciwko niemu, zyskujesz premię do testów obrażeń równą twojemu poziomowi klasowemu.
Wymagania: Znak myśliwego.

Osławiony: Twoja sława łowcy nagród sięga daleko. Kiedy działasz jawnie, możesz przerzucić każdy test Perswazji wykonywany w celu zastraszenia, zachowując lepszy rezultat.

Nigdzie się nie ukryjesz: Możesz przerzucić każdy test Rozeznania wykonywany w celu lokalizacji konkretnej osoby, ale musisz wykorzystać rezultat drugiego rzutu, nawet jeśli jest niższy.

Niestrudzony: Ten talent dotyczy jedynie przeciwnika, którego wyznaczyłeś na cel myśliwego. Każdy pochodzący od niego atak lub efekt, który normalnie przesunąłby cię w dół wzdłuż ścieżki stanu, nie robi tego.
Wymagania: Cel myśliwego, Znak myśliwego.

Bezwzględny negocjator: Kiedy targujesz się o nagrodę za zlecenie, możesz przerzucić test Perswazji i wykorzystać lepszy rezultat.
Wymagania: Osławiony.

Znany wróg

Jeśli wykorzystasz akcję całorundową do obserwowania przeciwnika w walce, zyskujesz premię do testów ataku przeciwko niemu i premię do Refleksu względem jego ataków, obie równe połowie twojego poziomu klasowego (zaokrąglone w dół). Efekt ten utrzymuje się do końca spotkania. Nie możesz użyć tej zdolności, dopóki twój przeciwnik nie zadziała w danej walce.

Opinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 *