Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Barbarzyńca totemu


Dodał dnia 15.09.2018 do Dungeons & Dragons. Brak komentarzy.

Wariant ten przeznaczony jest przede wszystkim dla kampanii, w których istotną rolę odgrywają barbarzyńcy. By zwiększyć różnorodność postaci tej klasy, Mistrz Podziemi może zadecydować, że każde plemię będzie wyznawać inne totemiczne zwierzę, np. niedźwiedzia lub jaguara. Decyzja o wyborze totemu musi zostać podjęta na 1. poziomie i nie można jej później zmienić, chyba że pod wpływem dramatycznych okoliczności, takich jak adopcja barbarzyńcy przez inne plemię.

Pod względem mechanicznym, totemiczny barbarzyńca traci co najmniej jedną z ze standardowych właściwości klasowych: szybkie poruszanie się, nieświadomy unik, wyczucie pułapek i/lub doskonalszy nieświadomy unik, w zamian zyskując zupełnie inne. Liczba nowych właściwości i poziom, na których są one zdobywane różnią się w zależności od totemu, ale jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie są zdolnościami nadzwyczajnymi.

Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich totemów. Jeśli chcesz użyć innych, możesz albo zmienić ich nazwę, by odzwierciedlały podobne stworzenie (np. zamienić totem Lwa na totem Tygrysa), albo stworzyć zupełnie nowe plemię, używając poniższych jako wskazówek.

Totem Dzika

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: szybkie poruszanie się, nieświadomy unik, wyczucie pułapek i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Od 1. poziomu jest podczas szału traktowany tak, jakby posiadał atut Zawziętość, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań.
 • Od 3. poziomu jego szał trwa 2 rundy dłużej niż zwykle.
 • Od 7. poziomu jego redukcja obrażeń jest o 1 wyższa niż zwykle.

Totem Jaguara

Barbarzyńca oddany temu totemowi posiada standardowe właściwości klasowe.

Totem Konia

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: nieświadomy unik, wyczucie pułapek i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 2. poziomie zyskuje Bieg jako atut premiowy.
 • Na 3. poziomie zyskuje premię +2 do testów Jeździectwa i Postępowania ze zwierzętami dotyczących koni.
 • Na 5. poziomie zyskuje Krzepę jako atut premiowy.

Totem Lwa

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: szybkie poruszanie się, nieświadomy unik i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 1. poziomie zyskuje Bieg jako atut premiowy.
 • Na 2. poziomie zyskuje premię +2 do testów Ukrywania się.
 • Na 5. poziomie zyskuje premię +2 do obrażeń zadawanych podczas szarży.

Totem Małpy

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: szybkie poruszanie się, nieświadomy unik, wyczucie pułapek i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 1. poziomie zyskuje szybkość wspinaczki równą połowie swojej bazowej szybkości naziemnej (zaokrąglone w dół do najbliższej wielokrotności 1,5 m).
 • Na 2. poziomie zyskuje premię +2 do testów Zastraszania.
 • Na 3. poziomie zyskuje Potężny atak jako atut premiowy.
 • Na 5. poziomie zyskuje szybkość wspinaczki równą swojej bazowej szybkości naziemnej.

Totem Niedźwiedzia

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: szybkie poruszanie się, nieświadomy unik, wyczucie pułapek i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 1. poziomie zyskuje Twardość jako atut premiowy.
 • Na 2. poziomie zyskuje Doskonalszą walkę w zwarciu jako atut premiowy, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań.
 • Na 3. poziomie zyskuje Zwiększoną wytrwałość jako atut premiowy.
 • Od 5. poziomu zyskuje premię +4 do testów zwarcia podczas działania szału.

Totem Orła

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: szybkie poruszanie się i wyczucie pułapek, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 1. poziomie zyskuje premię +2 do testów Spostrzegawczości.
 • Na 3. poziomie zyskuje Błyskawiczny refleks jako atut premiowy.

Totem Smoka

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: szybkie poruszanie się, nieświadomy unik, wyczucie pułapek i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 1. poziomie zyskuje Walkę na oślep jako atut premiowy.
 • Na 2. poziomie zyskuje premię +2 do rzutów obronnych przeciwko efektom paraliżu i snu.
 • Na 5. poziomie zyskuje zdolność groza. ST rzutu obronnego jest równy 10 + połowa poziomu barbarzyńcy + jego modyfikator z Charyzmy.

Totem Węża

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: szybkie poruszanie się, nieświadomy unik, wyczucie pułapek i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 1. poziomie zyskuje premię +2 do rzutów obronnych na Wytrwałość względem trucizn.
 • Na 2. poziomie zyskuje premię +2 do testów Cichego poruszania się.
 • Na 3. poziomie zyskuje Doskonalszą walkę w zwarciu jako atut premiowy, nawet jeśli nie spełnia jego wymagań.
 • Na 5. poziomie zyskuje Doskonalszą inicjatywę jako atut premiowy.

Totem Wilka

Barbarzyńca oddany temu totemowi traci następujące właściwości klasowe: nieświadomy unik, wyczucie pułapek i doskonalszy nieświadomy unik, otrzymując w zamian nowe, wymienione poniżej.

 • Na 2. poziomie zyskuje Doskonalsze przewracanie jako atut premiowy, nawet jeśli nie spełnia jgo wymagań.
 • Na 5. poziomie zyskuje Tropienie jako atut premiowy.

Opinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 *