Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

Dungeons & Dragons


Najpopularniejsza gra RPG w historii, której pierwsza wersja autorstwa Gary'ego Gygaxa i Dave'a Arnesona w zasadzie stworzyła ten sposób rozgrywki. Przez ponad 40 lat swojego istnienia doczekała się niezliczonej liczby podręczników i pięciu odsłon, mimo to po dziś dzień największą popularnością cieszy się edycja 3.0/3.5 z 2000/2003 roku. Chociaż obecnie gwiazda D&D nieco przyblakła, wciąż ma ona spore grono sympatyków, na co niebagatelny wpływ miały także jej komputerowe adaptacje.