Pokłady


Gry komputerowe

Gry towarzyskie

Kultura


TESGIR
Najlepsze miejsce
dla fanów fantastyki

T E S G I R
N a j l e p s z e m i e j s c e d l a f a n ó w f a n t a s t y k i

[Saga] Klasy podstawowe


Dodał dnia 09.01.2017 do Star Wars RPG. Brak komentarzy.

W Star Wars RPG dostępnych jest pięć klas określonych jako podstawowe – postać, która posiada jedną z nich, nazywana jest bohaterem. W przeciwieństwie do zwyczajnych osób, bohaterowie posiadają wiele specjalnych zdolności, które czynią ich wyjątkowymi. Klasę swojej postaci musisz wybrać na 1. poziomie, a dostępne opcje to: dostojnik, Jedi, łajdak, zwiadowca lub żołnierz. (W późniejszym czasie możesz dodawać swojemu bohaterowi nowe klasy, stając się postacią wieloklasową.)

Wybór klasy


| Dostojnik | Jedi | Łajdak | Żołnierz | Zwiadowca |

Premie z klasy i poziomu


Bazowa premia ataku

Podana w tabeli klasy, zależy od jej poziomu. Dodaje się ją do testów ataku.

Jeśli postać ma więcej niż jedną klasę, dodaj do siebie bazowe premie ataku każdej z nich, by określić bazową premię ataku postaci.

Premia do obrażeń

Postać zadaje atakami wręcz i dystansowymi dodatkowe obrażenia równe połowie swojego poziomu.

Obrony

Refleks: 10 + poziom bohatera lub premia z pancerza + modyfikator ze Zręczności + premia z klasy + premia z naturalnego pancerza (jeśli występuje) + modyfikator z rozmiaru.

Wytrwałość: 10 + poziom bohatera + modyfikator z Kondycji + premia z klasy + premia z przedmiotu.

Wola: 10 + poziom bohatera + modyfikator z Rozsądku + premia z klasy.

Poziom bohatera

Poziom bohatera jest sumą poziomów we wszystkich klasach podstawowych i prestiżowych. Nie wlicza się do niego poziomu w klasie przeciętniaka i klasie bestii.

Klasowe premie do obron

Kiedy zdobywasz 1. poziom w klasie podstawowej, zyskujesz premie do obron przedstawione poniżej:

Klasa Klasowe premie do obron
Jedi +1 Refleks, +1 Wytrwałość, +1 Wola
Dostojnik +1 Refleks, +2 Wola
Łajdak +2 Refleks, +1 Wola
Zwiadowca +2 Refleks, +1 Wytrwałość
Żołnierz +1 Refleks, +2 Wytrwałość

Premie z klasy się nie kumulują; do każdej obrony dodajesz tylko najlepszą premię ze wszystkich swoich klas.

Korzyści zależne od poziomu


Poziom postaci PD Atuty Zwiększenia atrybutów
1. 0 1.
2. 1,000
3. 3,000 2.
4. 6,000 1., 2.
5. 10,000
6. 15,000 3.
7. 21,000
8. 28,000 3., 4.
9. 36,000 4.
10. 45,000
11. 55,000
12. 66,000 5. 5., 6.
13. 78,000
14. 91,000
15. 105,000 6.
16. 120,000 7., 8.
17. 136,000
18. 153,000 7.
19. 171,000
20. 190,000 9., 10.

PD: Łączna liczba punktów doświadczenia wymagana do osiągnięcia danego poziomu.

Atuty: Wskazuje, na których poziomach postać otrzymuje kolejne atuty (w dodatku do tych wymienionych w tabeli klasy).

Zwiększenia atrybutów: Wskazuje, na których poziomach postać otrzymuje zwiększenia atrybutów. Na każdym z wymienionych może ona zwiększyć dwa z nich o 1 punkt każdy. Gracz wybiera, które to będą. Nie może on zastosować obu zwiększeń do tego samego atrybutu i są one permamentne.
Korzyści ze zwiększenia atrybutów działają wstecz. Przykładowo, jeśli zwiększysz Intelekt z 13 do 14, natychmiast zdobywasz nową umiejętność wyszkoloną i uczysz się nowego języka. Podobnie, jeśli Jedi posiadający dwa atuty Szkolenie w Mocy zwiększy swój Rozsądek z 13 do 14, zyska dwie nowe moce.

Postacie wieloklasowe: Dla postaci wieloklasowych wszystkie powyższe korzyści zależą od całkowitego poziomu postaci, nie poziomów poszczególnych klas.

Format opisu klas


Atrybuty

Ta sekcja informuje o tym, które atrybuty są najważniejsze dla danej klasy.

Punkty wytrzymałości

1.-poziomowa postać zaczyna z liczbą punktów wytrzymałości zależną od jej klasy:

Klasa Początkowe punkty wytrzymałości
Dostojnik, łajdak 18 + modyfikator z Kondycji
Zwiadowca 24 + modyfikator z Kondycji
Jedi, żołnierz 30 + modyfikator z Kondycji

Liczba punktów wytrzymałości postaci zwiększa się za każdym razem, kiedy zdobywa ona nowy poziom. Typ używanej wtedy kości zależy od klasy, której poziom się zwiększa:

Klasa Punkty wytrzymałości na poziom
Dostojnik, łajdak 1k6 + modyfikator z Kondycji
Zwiadowca 1k8 + modyfikator z Kondycji
Jedi, żołnierz 1k10 + modyfikator z Kondycji

Postać zawsze otrzymuje co najmniej 1 punkt wytrzymałości na poziom, niezależnie od wyniku rzutu i modyfikatora z Kondycji.

Tabela klasy

Tabela klasy zawiera następujące informacje:

Poziom: Poziom postaci w danej klasie.

Bazowa premia ataku: Bazowa premia ataku postaci.

Właściwości klasowe: Zdolności zależne od poziomu, czyli talenty i premiowe atuty.

Umiejętności klasowe

Kiedy gracz wybiera klasę swojej postaci, wybiera pewną liczbę umiejętności z jej listy umiejętności klasowych. Wspomniana liczba zależy od klasy:

Klasa Liczba umiejętności wyszkolonych
Jedi 2 + modyfikator z Intelektu
Dostojnik 6 + modyfikator z Intelektu
Łajdak 4 + modyfikator z Intelektu
Zwiadowca 5 + modyfikator z Intelektu
Żołnierz 3 + modyfikator z Intelektu

Za każdym razem, kiedy postać zdobywa 1. poziom w nowej klasie, jej lista umiejętności klasowych rozszerza się, ale jedynym sposobem na naukę nowych umiejętności wyszkolonych po 1. poziomie jest dobranie atutu Wyszkolenie w umiejętności.

Postacie wieloklasowe


Podczas awansowania na poziomy postać może dodać sobie nową klasę. Wieloklasowość zwiększa wszechstronność postaci kosztem jej wyspecjalizowania.

Korzyści z klasy i poziomu

Generalnie zdolności postaci wieloklasowej są sumą zdolności wszystkich jej klas.

Poziom

Poziom postaci to łączna liczba jej poziomów. Wynika on z całości zdobytych PD i określa, kiedy otrzymywane są atuty i zwiększenia atrybutów. Poziom postaci to jej poziom w konkretnej klasie, jak podano w tabeli klasy. Dla bohatera jednoklasowego jego poziom postaci i poziom klasy są równe.

Korzyści z poziomu postaci

Poniższe korzyści postaci wieloklasowej wynikają z jej poziomu postaci:

 • PD wymagane do osiągnięcia następnego poziomu.
 • Obrony.
 • Atuty.
 • Zwiększenia atrybutów.

Korzyści z poziomu klasy

Poniższe korzyści postaci wieloklasowej wynikają z jej poziomu klasy:

 • Punkty wytrzymałości. Z każdym zdobytym poziomem rośnie liczba punktów wytrzymałości postaci. Używana kość wytrzymałości zależy od właśnie awansowanej klasy; do rzutu każdą z nich stosuje się modyfikator z Kondycji.
 • Klasowe premie do obron. Jeśli dotyczą one jednej obrony, nie kumulują się ze sobą.
 • Umiejętności. Postać wieloklasowa nie otrzymuje nowych umiejętności wyszkolonych, ale lista jej umiejętności klasowych rozszerza się o listę umiejętności klasowych każdej nowej klasy. Kiedy dobiera ona atut Wyszkolenie w umiejętności, może wybrać dowolną z nich.
 • Atuty początkowe. Za każdym razem, kiedy postać wybiera nową klasę, dobiera także jeden z jej atutów początkowych, a pozostałe może dobierać jako atuty premiowe.
 • Talenty. Muszą one zostać wybrane z drzewka talentów właśnie awansowanej klasy, o ile jest ona do nich uprawniona na tym poziomie.
 • Atuty premiowe. Muszą one zostać wybrane z listy atutów premiowych właśnie awansowanej klasy, o ile jest ona do nich uprawniona na tym poziomie.

Dodawanie nowej klasy

Kiedy jednoklasowa postać zdobywa nowy poziom, może zwiększyć poziom swojej obecnej klasy lub wybrać inną na 1. poziomie. Zyskuje wtedy jej bazową premię ataku, klasowe premie do obron i umiejętności klasowe, jak również odpowiednią liczbę punktów wytrzymałości i talent powiązany z nową klasą. Nie otrzymuje jednakże następujących korzyści:

 • Atutów początkowych (jedynie jeden z nich).
 • Zmaksymalizowanych, potrojonych punktów wytrzymałości z pierwszej kości.
 • Początkowych kredytów.

Zdobywanie poziomów

Ilekroć wieloklasowa postać zdobywa nowy poziom, zwiększa poziom jednej z już posiadanych klas o 1 lub wybiera nową na 1. poziomie. W obu przypadkach uzyskuje wszystkie odpowiednie korzyści: więcej punktów wytrzymałości, lepszą bazową premię ataku, lepsze wartości obron, zdolności klasowe takie jak talenty lub atuty premiowe.

Opinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 *